Rádi bychom Vám jménem naší farnosti opět nabídli dva velikonoční programy určené pro mladší a starší žáky základních. Programy budou probíhat od 26. 2. do 26. 3. 2024Komunitním centru Farní dvůr (Domkářská 21/1, Praha 10) v dopoledních a odpoledních hodinách (konkrétní den a čas záleží na domluvě). 

Program mohou nabídnout i rodiče učitelům dětí z farnosti. 

 

Program pro mladší děti:

Cílová skupina: 1. – 3. třída,

Délka programu: 90 minut

Cíl a forma: program věkově přiměřenou formou dětem přibližuje velikonoční zvyky, tradice a podstatu křesťanských Velikonoc (prostřednictvím projekce dvou krátkých filmů, diskuse, zpívání, vyrábění, a stolní a venkovní hry)

Počet osob: do 30 dětí (jedna třída) + pedagogický dozor

Cena: zdarma

Datum: 26. 2. – 26. 3. 2024

 

Program pro starší děti:

Cílová skupina: 4. – 6. třída,

Délka programu: 90 minut

Cíl a forma: program věkově přiměřenou formou dětem přibližuje velikonoční zvyky a tradice a podstatu křesťanských Velikonoc (prostřednictvím projekce dvou krátkých filmů, individuálního a skupinového zamyšlení nad otázkami z pracovních listů, zpívání a venkovní hry)

Počet osob: do 30 dětí (jedna třída) + pedagogický dozor

Cena: zdarma

Datum: 26. 2. – 26. 3. 2024

 

Konání programu je možné domluvit e-mailem nebo telefonicky P. Mgr. Andrzejem Siejakem MIC (e-mail: [email protected], tel: 605 594 226)