Manželským párům v naší farnosti, kterým chybí společenství, bychom rádi nabídli možnost stát se členy nově vznikajícího společenství Equip Notre-Dame (END).

END je mezinárodní hnutí křesťanských manželských párů, které manželům pomáhá v plném prožívání jejich svátosti manželství. Za tímto účelem se páry v malých společenstvích pravidelně každý měsíc setkávají spolu s knězem, aby rostli na cestě k Bohu – ke svatosti. Setkávání jsou prostorem pravidelné formace, modlitby i přátelského potkání všech zúčastněných. Jak z názvu společenství vyplývá, průvodcem na této cestě je Matka Boží – Panna Maria.

Kořeny Hnutí END sahají až do Francie, kde v roce 1939 proběhlo první setkání 4 manželských párů a kněze jménem Henri Caffarel. Setkávání v menších společenstvích s knězem se ukázala jako přínosná. Netrvalo dlouho a začaly vznikat další společenství (equipes). Papežská rada pro laiky uznala Hnutí Equipes Notre-Dame za mezinárodní soukromé sdružení věřících, které nabylo právní osobnosti. V České republice hnutí formálně existuje teprve od roku 2014 a v současnosti zahrnuje čtyři společenství.

Více informací o Hnutí END, jeho stanovách a širších souvislostech najdete na https://endcz.cz Zájemci o společenství kontaktujte o. Andrzeje Siejaka ([email protected],tel: +420 605 594 226)