S postní dobou je již tradičně spojena modlitba, půst a almužna. Během postní doby si snažíme něco odepřít, dělat dobré skutky a víc se otevřít Bohu a jeho lásce.

To je součást předvelikonoční přípravy, kterou se v naší farnosti snažíme již tradičně podpořit postní duchovní obnovou.

Letos se bude konat v sobotu 16. 3. a připraví si ji pro nás o. Michal Němeček.

Protože o. Michal je po dlouhou dobu duchovním otcem Noci kostelů v České republice, nabídl nám využít téma, které bude v letošním roce ústřední i pro Noc kostelů: SRDCE ... možná nejsvětější Srdce Ježíšovo, Srdce Božské, ale i srdce lidské, Srdce, které uzdravuje a srdce, které potřebuje uzdravení …

Věříme, že Duch svatý o. Michala i nás navede na tu správnou cestu, jak na toto téma pohlížet. Proto vás srdečně zveme na srdeční duchovní obnovu. Přijďte se srdcem dokořán a myslí otevřenou????.

V rámci duchovní obnovy bude opět možné přijmout svátost smíření, inspirovat se přednáškami, společně poobědvat a pohovořit, ale i strávit nějaký čas v tichosti s Ježíšem.

Drobné občerstvení s sebou vítáno.

Rodiče mohou svěřit své děti mládeži ze Spolča 16+, kteří jim připraví dětský prográmek.

Na obnovu je potřeba se předem přihlásit zde nebo do tabulky v kostele.