Blog - Akce

Svatodušní vigilie v Hostivaři

Svatodušní vigilie v Hostivaři

Letnice, které letos připadají na 28. 5., jsou vyvrcholením 50 dnů trvající velikonoční doby. Pohané tento čas pojímali jako svátky počátku sklizně, Židé si v těchto dnech připomínají darování desatera Mojžíšovi na hoře Sinaj. Pro nás křesťany jsou letnice svátkem seslání Ducha svatého, svátkem skutečné plnosti života.

Číst dál
Noc kostelů 2023

Noc kostelů 2023

2. 6. 2023 se bude v celé České republice již po patnácté konat Noc kostelů. Návštěvníci se budou moct podívat do kostelů, sborů a modliteben a prohlédnout si i místa, která veřejnosti nejsou běžně přístupná. Tak tomu bude i v obou našich kostelích.

Číst dál
Hostivařský komorní koncert: Krása Quartet

Hostivařský komorní koncert: Krása Quartet

Číst dál
Sběr věcí do Malého letního bazárku

Sběr věcí do Malého letního bazárku

Na základě odezvy na (již tradiční) podzimní charitativní bazárek jsme se rozhodli udělat jeho letní verzi a vyhlašujeme tedy sběr letního oblečení, sportovního vybaveni, doplňků, bižuterie, hraček, knížek a drobného vybavení domácnosti.

Číst dál
Farní pouť do Plzně a kláštera v Plasech

Farní pouť do Plzně a kláštera v Plasech

Srdečně vás zveme na společnou farní pouť do Plzně a kláštera v Plasech, která se uskuteční 17. 6. 2023.

Číst dál
Běh k radosti

Běh k radosti

Zveme vás ke společnému běhání hostivařskými zákoutími.

Číst dál
Farní přímětský tábor 2023

Farní přímětský tábor 2023

Letošní farní příměstský tábor, resp. tábory se uskuteční 21. - 25. 8. 2023.

Číst dál
Farní výlet pro rodiny

Farní výlet pro rodiny

Výlet rodin do přírody, společné povídání, uvolněná atmosféra...To se v naší farnosti stalo již zavedenou a příjemnou tradicí. Zveme vás 16. 4. 2023 na společnou výpravu do Zásmuk a těšíme se na vás.

Číst dál
Cesta světla pro mladší mládež

Cesta světla pro mladší mládež

V sobotu 22. 4. 2023 od 9 hod. zveme mladší mládež naší farnosti (10+) ke společnému prožití novodobé pobožnosti Cesty světla. Na programu je dále společný oběd, laser game, lukostřelba, spousta her a jiné zábavy.

Číst dál
Hostivařské velikonoční zastavení

Hostivařské velikonoční zastavení

Od 2. do 16. 4. (vždy od 9 do 18 hod.)  bychom vás rádi pozvali do areálu našeho hostivařského kostela, kde bude pro děti i dospělé přichystaný velikonoční příběh, samoobslužná venkovní kreativní dílna a venkovní velikonoční hra.

Číst dál
Sederová večeře

Sederová večeře

5. 4. od 19 hod. vás zveme do Komunitního centra Farní dvůr na sederovou večeři, kterou začíná židovský svátek nekvašených chlebů Pesach.  Rituály spojenými s tímto obřadem si připomeneme vyvedení židovského národa z otroctví a poslední večeři Páně, při které byla ustanovena Eucharistie.

Číst dál
Velikonoční programy pro školy

Velikonoční programy pro školy

Naše farnost letos připravila dva velikonoční programy určené pro mladší a starší žáky základních a mateřských škol. Programy budou probíhat od 22. 3. do 5. 4. 2022 v Komunitním centru Farní dvůr v dopoledních a odpoledních hodinách. Děti se v nich zábavnou formou dozví o křesťanské podstatě velikonoc ale i o velikonočních zvycích a tradicích.

Číst dál
Misijní koláč

Misijní koláč

Naše farnost se na čtvrtou postní neděli tradičně připojuje k akci Misijní
koláč. Letos připadá na 19. března.

Číst dál
Extrémní křížová cesta

Extrémní křížová cesta

31. 3. zveme fyzicky zdatné odvážlivce k účasti na Extrémní křížové cestě. Je to velká výzva, námaha, ale hlavně setkání s Bohem.

Číst dál
Postní duchovní obnova

Postní duchovní obnova

Duchovní obnova bývá pro prožití postního období a Velikonoc velkou posilou. V letošním postním období (11. 3.) ji pro nás slíbil připravit o. Bogdan Stępień OSPPE. Tématem obnovy bude Obrácení – poprvé, podruhé, potřetí…

Číst dál