Blog - Akce

Dobrovolnická pomoc s adaptací předškolních ukrajinských dětí do českého prostředí

Dobrovolnická pomoc s adaptací předškolních ukrajinských dětí do českého prostředí

Kdo by se chtěl dobrovolnicky zapojit do pomoci s adaptací ukrajinských dětí do českého prostředí, může se přihlásit jako dobrovolník do projektu Městské části Prahy 15.

Dobrovolnická činnost bude spočívat v učení ukrajinských dětí českému jazyku formou hry (ve spolupráci s ukrajinskými učitelkami).

Číst dál
Farní pouť do Staré Boleslavi a Brandýsa nad Labem

Farní pouť do Staré Boleslavi a Brandýsa nad Labem

28. 5. se společně vydáme na pouť do Staré Boleslavi a Brandýsa nad Labem. Čeká nás komentovaná prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi s originálem Palladia a Staroboleslavským pokladem,
kostela sv. Václava ve Staré Boleslavi a Brandýského zámku.

Číst dál
Májová pobožnost v Záběhlicích

Májová pobožnost v Záběhlicích

Měsíc květen je zasvěcen Panně Marii, a proto se v církvi tradičně v tomto měsíci konají tzv. májové pobožnosti.

V našem záběhlickém kostele Narození Panny Marie se uskuteční pobožnost v neděli 15. 5. od 15.00.

Číst dál
Sběr věcí pro uprchlíky z Ukrajiny ve spolupráci se organizací Šatník

Sběr věcí pro uprchlíky z Ukrajiny ve spolupráci se organizací Šatník

Asi každý z nás nějak v uplynulých týdnech pomáhal a pomáhá, aby alespoň trochu zmírnil následky probíhající války na Ukrajině. Pro řadu z nás to nemusí být vždy logisticky ani jinak snadné (například donést věci do sbírky na druhou stranu Prahy).

Pokud se to týká I vás, máme pro Vás neodolatelnou nabídku - sběr věcí pro potřebné uprchlíky prostřednictvím organizace  Šatník.

Číst dál
Výlet pro rodiny s dětmi

Výlet pro rodiny s dětmi

Letošní výlet pro rodiny s dětmi se bude konat v neděli 8. 5. 2022. Bude zvláštní tím, že ho začneme společnou mší v Záběhlicích v kostele
Narození Panny Marie (v 9.30 hod.).

Číst dál
Cesta světla, laser game a táborák

Cesta světla, laser game a táborák

Zveme mladší mládež farnosti na duchovně herní sobotu 30.4. Na programu je pobožnost Cesta světla, laser game a táborák. Začátek v 9 h. Zájemci ať se prosím přihlásí na emailu [email protected].

Číst dál
Přírodovědná přednáška s vycházkou

Přírodovědná přednáška s vycházkou

23. 4. od 14 hod. vás zveme na vycházku s přednáškou nazvanou Pozorování jara v meandrech Botiče (rozkvetlé meandry), kterou nás provede Martin Šimák, učitel a biolog, kterého si můžete pamatovat z poutavé přenášky o hostivařských přírodních zákoutích z Restart víkendu.

Číst dál
Velikonoční zahradní party pro ukrajinské rodiny

Velikonoční zahradní party pro ukrajinské rodiny

Milí ukrajinští přátelé,

ač jste to vy ani my neplánovali, stali jsme se sousedy. Budeme rádi, když se vám v Praze bude líbit a protože nejbližší okolí teprve poznáváte, rádi bychom vás pozvali na jedno místo, které máme rádi. Je to římskokatolický kostel Stětí svatého Jana Křtitele a Komunitní centrum Farní dvůr. 24. 4. jsme pro vás připravili sousedskou velikonoční oslavu, na kterou vás srdečně zveme. Na zahradě si budete moci poslechnout hudební vystoupení Dua Bárka, které zahraje známé melodie klasické i filmové hudby. Vaše děti si budou moci uvnitř komunitního centra hrát a tvořit. Během celého odpoledne pro vás bude občerstvení zdarma.

Číst dál
Velikonoční hostivařské zastavení

Velikonoční hostivařské zastavení

Přestože si většina lidí myslí, že nejvýznamnějšími křesťanskými
svátky jsou Vánoce, není tomu tak. Jsou jimi Velikonoce.

Rádi bychom Vás proto v dubnu opět pozvali do areálu Farního dvora a jeho zahrady, kde je připraveno několik zajímavých aktivit.

Číst dál
Sederová večeře

Sederová večeře

V době velikonoc slaví Židovský národ svátky nekvašených chlebů. Prvním dnem těchto svátků je Pesach, při kterém si Židé připomínají vyvedení svého národa z Egyptského otroctví. Sederová večeře je nedílnou součástí ritualů spolených s Pesahem. My křesťané si v těchto dnech připomínáme poslední večeři Páně, při které se Ježíš loučil se svými učedníky a ještě naposled je učil a předával jim evangelijní poselství.

Číst dál
Co je Extrémní křížová cesta - EKC?

Co je Extrémní křížová cesta - EKC?

Co je Extrémní křížová cesta - EKC?
Výzva – Kdo jde na EKC neví, jestli dojde. Když se rozhodneme jít do neznáma, tak přicházíme o určitou jistotu. Tato nejistota pak vede k setkání s Bohem.
Cesta – Člověk je jednota těla a duše. Když vyjdeme, tak uvedeme celého člověka do modlitby. Je to způsob askeze, která otevírá člověka a směřuje ho na Boha. Odcházíme z toho, co známe, do toho co neznáme.
Námaha – Během cesty může přijít okamžik, kdy mi začíná být špatně. Něco začíná bolet, mrznu, zabloudil jsem, usínám, jsem unavený… Přichází otázka:“Mám jít dál, a jestli ano, tak proč?“. Je to velmi důležitá otázka. Tato otázka může vést k Bohu. Jestliže jdu kvůli Bohu, tak je to víra.

Číst dál
Postní modlitební maratony

Postní modlitební maratony

Před rokem v postní době se naše farnost modlila Modlitbu sedmi vrchů. Bylo to krásné gesto, kdy každý z nás dal kousek ze sebe tím, že se na obecnější i konkrétní úmysly spojené s nějakým okruhem lidského působení zaměřil v určitý čas ve své modlitbě.

Číst dál
Nikodémova noc

Nikodémova noc

„Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z
vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království.“


Tato slova uslyšel Nikodém, farizeus a člen židovské rady, který se
potajmu v temné noci vydal za Ježíšem. Ve svých nejistotách a
hledání potřeboval ke své cestě ke Kristu samotu, ticho a trochu
méně denního světla, aby nebyl tolik na očích.

Číst dál
Misijní koláč

Misijní koláč

Naše farnost se na čtvrtou postní neděli tradičně připojuje k akci Misijní koláč. Letos připadá na 27. 3. Po mších svatých v Hostivaři i v Záběhlicích se budou prodávat přinesené buchty a koláče.

Číst dál
Týden modliteb za jednotu křesťanů

Týden modliteb za jednotu křesťanů

Od 18. do 25. ledna 2022 se věřící v České republice mohou zúčastnit Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který spojuje křesťany z různých církví po celém světě. Jeho mottem je v letošním roce verš: „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2)

Ke slavení společné ekumenické bohoslužby se sejdou i křesťané z místních církví a sborů na Praze 15, a to v pondělí 24. 1. 2022 od 19 hod. v evangelickém kostele v Uhříněvsi (Husova kaple - Husovo nám. 378, Praha 22 - Uhříněves). Srdečně zveme!

Číst dál